Ovillkorligt ansvar i förändringsarbetet

Styrelsearbete: MPB Invest har lång erfarenhet av styrelsearbete avseende såväl ordförande- som ledamotsuppdrag. Vi ser gärna att uppdraget rör företag före eller under en förändring eftersom vi har specialistkompetens kring denna typ av affärsprocesser. Genom vårt nätverk åtar vi oss även att rekrytera lämpliga personer för styrelsearbete. Att styrelsens ansvar är ovillkorligt samt att den alltid representerar ägarna, är absoluta principer för MPB Invest.

Stöd med långsiktigt fokus

Ledningsresurs: Det finns många anledningar till att under kortare eller längre period ta in managementkompetens. Det kan handla om att hantera en förändring, behov av mentorskap, affärsutveckling eller ersättning av intern kompetens under utbildning eller föräldraledighet. MPB Invest arbetar främst i tjänsteorienterade verksamheter med fokus på marknad och försäljning.

Framgångsrika affärer och samarbeten

Affärsutveckling: Med lång erfarenhet av utveckling av koncept, tjänster och produkter för exempelvis Svensk Fastighetsförmedling, är vi en resurs när företaget eller organisationen står i begrepp att hitta nya affärer. Vi har även stor kunskap i att skapa, hitta och utveckla affärsmässigt framgångsrika samarbeten med intressanta partners.

Drivkraft att vända skutan rätt

Turnaround management: En i grunden sund verksamhet kan av olika skäl hamnat i en nedåtgående spiral. MPB Invest går då in i vd-rollen eller som ledningsresurs och genomför nödvändiga åtgärder. Vår styrka är att hitta roten till problematiken, utveckla lösningen utifrån befintlig verksamhet samt implementera förändringen så att alla fokuserar och arbetar mot en gemensam målbild. Vi ser att företaget är litet eller mellanstort och att uppdraget st mellan 6 – 18 månader.

Delad risk är dubbel glädje

Venture Capital: Genom sunda investeringar och affärer har MPB Invest byggt upp ett kapital vi låter arbeta i intressanta projekt. Vi har specialistkunskap och kompetens om mark- och fastighetsprojekt, men investerar även i andra branscher. Projektet kan vara i ett uppstartsskede men ska ha en affärsplan, enkel marknadsplan samt dedikerade personer beredda att driva företaget.

Den sundaste och mest intressanta investeringen för MPB Invest är dock vårt årliga bidrag till Hand In Hand. Genom ett fantastiskt arbete strävar organisationen, som leds av Dr Kalpana Sankar och Percy Barnevik, att eliminera fattigdom genom utbildning och företagande. Målet är att skapa 10 miljoner jobb globalt inom 10 år.