Drivkraft med fokus på förändring och resultat

Genom ett brett nätverk av kompetens hjälper MPB Invest dig som en extern resurs i företagets olika skeden. Vi går in i exekutiv ledningsposition i interimsituationer eller förändringsprocesser. Som inhyrd i ledningsposition eller som konsult är vi en strategisk resurs med expertkunskap. MPB Invest åtar sig även styrelseuppdrag.